Επικοινωνία

Το μήνυμα είναι το μέσο

Αν και η αμεσότητα της καθημερινής επαφής και δράσης δεν μπορεί να προσομοιωθεί στα δίκτυα, για παρατηρήσεις, σκέψεις, προτάσεις μπορείτε να γράφετε στο:

saras@riseup.net

One thought on “Επικοινωνία”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *