Ο Θεός παίζει ζάρια? ή Η εποχή του cyber-human


… τα στοιχεία εκείνα, τα οποία χαρακτηρίζουν το μεταμοντέρνο αγνωστικισμό των cyber-humans, είναι μία αισθητική του pastiche (Jameson) ή καλύτερα μίας υπερκείμενης (hypertextual) κουλτούρας, η οποία διαμορφώνεται κύρια στο επίπεδο των καθημερινών επαφών των δισεκατομυρίων ανθρώπων. Τα κομβικά στοιχεία αυτής της κουλτούρας είναι: 1. η υπερκατανάλωση συμβόλων και αξιών. 2. Η υπερκατανάλωση αυτή δημιουργείται, παράγεται και αναπαράγεται στα πλαίσια των θεσμών της κοινωνίας του θεάματος, το ανώτατο στάδιο του φετιχισμού του εμπορεύματος. 3. η υπερκατανάλωση συνοδεύεται από μία ευδαιμονική στάση απέναντι στο εφήμερο των εμπειριών, σχέσεων και τελικά της ζωής 4. η υπερκατανάλωση συμβόλων και αξιών εδραιώνεται σε μία λογική ευελιξίας, προσωρινότητας, και διαρκούς κινητικότητας μέσα στα δίκτυα που ζουν, δημιουργούν, επικοινωνούν, παράγουν, αναπαράγουν και αναπαράγονται οι σύγχρονοι άνθρωποι.

Η ανάδυση και κυριαρχία του δικτύου ως μορφή οργάνωσης και επικοινωνίας των σύγχρονων σχέσεων στηρίζει και επεκτείνει τη διάχυση της κουλτούρας του αγνωστικισμού, τα κομβικά σημεία του οποίου “κατοικούν” στους κόμβους των δικτυακών οργανώσεων στις μητροπόλεις της Αυτοκρατορίας…. to be continued….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

css.php